Carregant

Si us plau, esperi


006/21000489
Suport al manteniment àrees arqueològiques

servei de suport al manteniment especialitzat i de conservació preventiva de les àrees arqueològiques i de les col¿leccions ubicades en espais expositius i de reserva que depenen del Museu d¿Història de Barcelona (MUHBA).


Import sense IVA
57.141,79 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
08/d’abr./2021 13:00 - 23/d’abr./2021 01:59

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert
114.283,58 EUR
92520000-2 Serveis de museus i de preservació de llocs i edificis històrics Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Memòria explicativa
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • 22. Preu (aplicable en cas de tenir més d'un criteri)
  • Experiència en conservació-restauració de restes òssies
  • Experiència en conservació-restauració d¿objectes
  • Pel compromís de realitzar elements de documentació addicionals als requerits en el P. Tècnic
  • Pel compromís de segregació i gestió dels residus
  • Pel compromís en preparar material per publicar notícies

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document Data de publicació
Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat i idoneïtat

Publicat el 11/de març/2021

Descarregar

Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Publicat el 11/de març/2021

Descarregar

Plec administratiu

Plec Clàusules Administratives Particul.

Publicat el 15/de març/2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe Jurídic

Publicat el 15/de març/2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Incoació Expedient

Publicat el 15/de març/2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret Autorització

Publicat el 17/de març/2021

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud