Carregant

Si us plau, esperi


001/21000817
Millores per a la reducció de la temperatura a l'interior de diversos ascensors situats a l'espai públic de l'Ajuntament de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible

Millores per a la reducció de la temperatura a l¿interior de diversos ascensors situats a l¿espai públic de l¿Ajuntament de Barcelona


Import sense IVA
68.124,67 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
07/d’abr./2021 01:59 - 23/d’abr./2021 14:00

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert simplificat
No 68.124,67 EUR
71500000-3 Serveis relacionats amb la construcció Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

 • Oferta completament objectiva
  • 15. Reducció termini d'execució (per dia de reducció)
  • 22. Preu (aplicable en cas de tenir més d'un criteri)
  • 28. Termini de garantia (Mesos)
  • 56. Criterio genèric objectiu SI/NO
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • Solvència Econòmica o Financera
  • Solvència Tècnica o Professional

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document Data de publicació
Documents addicionals a publicar

Annex fitxes ascensors

Publicat el 24/de febr./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

informe de justificació del pressupost

Publicat el 24/de febr./2021

Descarregar

Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Publicat el 24/de febr./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe criteris valoracio

Publicat el 10/de març/2021

Descarregar

Plec administratiu

Plec Clàusules Administratives Particul.

Publicat el 10/de març/2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret Autorització

Publicat el 11/de març/2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat i idoneïtat

Publicat el 24/de març/2021

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud