Carregant

Si us plau, esperi


001/21000819
el servei de suport tècnic en relació a les limitacions acústiques d'esdeveniments culturals a l'aire lliure (2021-2022), amb mesures de contractació pública sostenible

Suport tècnic en relació a les limitacions acústiques d¿esdeveniments culturals a l¿aire lliure (2021-2022),amb mesures de contractació sostenible


Import sense IVA
111.054,00 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
03/de maig/2021 01:59 - 03/de juny/2021 14:00

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert
244.318,80 EUR
71313100-6 Serveis de consultoria en control del soroll Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

  • Sobre de clàusules administratives
    • Declaració responsable de compliment de requisits previs
    • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
  • Sobre de condicions tècniques i econòmiques
    • Annex 2 model d'oferta i acreditació Millores

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document Data de publicació
Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat i idoneïtat

Publicat el 14/d’abr./2021

Descarregar

Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Publicat el 14/d’abr./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe criteris automàtics

Publicat el 14/d’abr./2021

Descarregar

Plec administratiu

Plec Clàusules Administratives Particul.

Publicat el 14/d’abr./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret Autorització

Publicat el 22/d’abr./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe Justificació Pressupost

Publicat el 14/d’abr./2021

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud