Carregant

Si us plau, esperi


001/20003141
SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE GESTIÓ I ANÀLISI DE DADES DEL DEPARTAMENT DE RESILIÈNCIA URBANA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE.

SERVEI D¿ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE GESTIÓ I ANÀLISI DE DADES DEL DEPARTAMENT DE RESILIÈNCIA URBANA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE


Import sense IVA
203.013,90 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
04/de maig/2021 14:00 - 04/de juny/2021 23:30

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert
406.027,80 EUR
71356200-0 Serveis d'assistència tècnica Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • 54. Metodologia del seguiment i control
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • 21. Preu (aplicable en cas de tenir un UNIC criteri)

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document Data de publicació
Documents addicionals a publicar

Informe del pressupost

Publicat el 10/de juny/2020

Descarregar

Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Publicat el 21/de gen./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret Autorització

Publicat el 29/de gen./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe criteris valoració

Publicat el 09/d’abr./2021

Descarregar

Plec administratiu

Plec Clàusules Administratives Particul.

Publicat el 20/d’abr./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat i idoneïtat

Publicat el 20/d’abr./2021

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud