Carregant

Si us plau, esperi


026/601.2021.059
Obres de adequació de les actuacions provisionals al Castell dels Tres Dragons per al trasllat provisional del personal del Museu Martorell a Barcelona.

Obres d¿adequació de les actuacions provisionals al Castell dels Tres Dragons per al trasllat provisional del personal del Museu Martorell a Barcelona.


Import sense IVA
79.682,47 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
10/de juny/2021 - 28/de juny/2021 13:00

Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Obres
Obert super-simplificat
79.682,47 EUR
45000000-7 Treballs de construcció Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

  • Doc. Admva i Criteris Automàtics
    • 1. DR02 - Declaració responsable sobre el compliment dels requisits previs (Annex 1-A).
    • 2. DR03 - Declaració responsable en relació a la protecció de dades personals, la ubicació dels servidors i el lloc de prestació dels serveis associats a aquests (Annex 1-B)
    • 3. PREU01 - Preu

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document Data de publicació
Documents addicionals a publicar

Resolució aprovació

Publicat el 10/de juny/2021

Descarregar

Plec administratiu

Plec Administratiu

Publicat el 10/de juny/2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe justificatiu

Publicat el 10/de juny/2021

Descarregar

Plec tècnic

Plec Tècnic

Publicat el 10/de juny/2021

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud