Carregant

Si us plau, esperi


001/19002773
Obres d'estabilització del talús i tanca superior del costat sud del camp de futbol de Vallvidrera, al Districte de Sarrià-Sant Gervasi.


Import sense IVA
118.667,13 EUR
Estat
Adjudicat
Periode de sol·licituds
15/de jul./2019 - 30/de jul./2019 14:00

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Obres
Obert simplificat
118.667,13 EUR
45111230-9 Treballs d'estabilització del terreny Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Documentación administrativa
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
 • Oferta técnica o evaluable mediante juicio valor
  • Criteris tècnics avaluables amb judici de valor
 • Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
  • 21. Preu
  • 29. Termini de garantia (puntuació per cada semestre addicional)

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document Data de publicació
Documents addicionals a publicar

ANNEX _Declaració responsable

Publicat el 12/de jul./2019

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Editables projecte

Publicat el 09/de jul./2019

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Plec administratiu

plec administratiu

Publicat el 09/de jul./2019

Descarregar

Plec tècnic

plec tècnic

Publicat el 09/de jul./2019

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX_model Oferta

Publicat el 12/de jul./2019

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX_Autorització a l'Ajuntament

Publicat el 12/de jul./2019

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

001/19002773: Taula d'obertura de la sección Sobre C: Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules

3 de setembre 2019 12:30

En curs

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud