Avís important! El proper 28 se setembre de 14:00h fins a les 21:00h, el Portal de Licitació quedarà aturat per tasques de manteniment. Preguem que disculpeu les molèsties que això pugui ocasionar.
¡Aviso importante! El próximo 28 de septiembre de 14:00h a las 21:00h, el Portal de Licitación estará parado por tareas de mantenimiento. Rogamos disculpen las molestias que pueda ocasionar.

Carregant

Si us plau, esperi


024/CTTE676
Servei per la contractació de Pòlisses d'Assegurançes del Grup TERSA (4 LOTS) Lot 1: Assegurança colectius de vida. Lot 2: Assegurança flota de vehícles. Lot 3: Assegurança de Responsabilitat Civil General. Lot 4: Assegurança de Responsabilitat Medioambiental.


Import sense IVA
165.000,00 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
14/de set./2021 14:00 - 19/d’oct./2021 14:00

Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat Nº lots
Serveis
Obert
693.000,00 EUR 4


Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

  • Documentació administrativa
    • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
  • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
    • Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques

Lots en què es divideix l'expedient

Lot Import sense IVA Estat Codi CPV
1 35.000,00 Publicat
66510000-8 Serveis d'assegurances 

2 35.000,00 Publicat
66510000-8 Serveis d'assegurances 

3 65.000,00 Publicat
66510000-8 Serveis d'assegurances 

4 30.000,00 Publicat
66510000-8 Serveis d'assegurances 

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document Data de publicació
Plec administratiu

Pliego administrativo

Publicat el 14/de set./2021

Descarregar

Plec tècnic

Plec tècnic lot 1

Publicat el 14/de set./2021

Descarregar

Plec tècnic

Plec tècnic lot 4

Publicat el 14/de set./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

DEUC

Publicat el 14/de set./2021

Descarregar

Plec tècnic

Plec tècnic lot 3

Publicat el 14/de set./2021

Descarregar

Plec tècnic

Plec tècnic lot 2

Publicat el 14/de set./2021

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

024/CTTE676: Mesa d'obertura de la sección Sobre C: Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules

25 d’octubre 2021 11:00

Pendent

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud