AVÍS IMPORTANT: El pròxim dimarts 14 de desembre, a partir de les 14:00 h, la Plataforma de Contractació (backoffice) i el Portal de Contractació (frontoffice) romandran aturats per tasques de manteniment. Està previst restablir el servei el mateix dimarts 14 de desembre a les 20:00 h.

Carregant

Si us plau, esperi


001/P2103226
DO i CSS micropilons cm.Mas Sauró, 37

Direcció d'obra i Coordinació de Seguretat i Salut durant la fase d'execució de les obres d¿una pantalla de micropilons per a la reparació del voral i contenció del terreny al Camí de Mas Sauró, 37


Import sense IVA
3.991,14 EUR
Estat
Adjudicat
Periode de sol·licituds
20/d’oct./2021 14:30 - 08/de nov./2021 12:00

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Serveis
Menor amb concurrència
3.991,14 EUR
71356200-0 Serveis d'assistència tècnica Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Oferta tècnica i econòmica
    • 21. Preu (aplicable en cas de tenir un UNIC criteri)

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document Data de publicació
Documents addicionals a publicar

Condicions tècniques per a la DO i CSS

Publicat el 20/d’oct./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Declaració compliment mesures preventives front COVID-19

Publicat el 20/d’oct./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Declaració responsable del proveïdor

Publicat el 20/d’oct./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Projecte executiu obres

Publicat el 11/d’oct./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat i idoneïtat

Publicat el 19/d’oct./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Model oferta econòmica

Publicat el 20/d’oct./2021

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud