AVÍS IMPORTANT: El pròxim dimarts 14 de desembre, a partir de les 14:00 h, la Plataforma de Contractació (backoffice) i el Portal de Contractació (frontoffice) romandran aturats per tasques de manteniment. Està previst restablir el servei el mateix dimarts 14 de desembre a les 20:00 h.

Carregant

Si us plau, esperi


006/21002455
producció i instal·lació nova seyalística DHUB

la producció, subministrament i instal¿lació dels elements del projecte d¿adaptació de la senyalística del Disseny Hub Barcelona


Import sense IVA
58.500,00 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
24/de nov./2021 14:00 - 09/de des./2021 23:59

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Subministraments
Obert simplificat
64.300,00 EUR
22462000-6 Material de publicitat Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

 • Sobre de clàusules administratives
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
 • Sobre de condicions tècniques i econòmiques
  • A.1. Oferta Econòmica, fins a 35 punts.
  • A.2 compromís reposició elements exteriors caràcter semestral x període de 2 anys fins 40 punts
  • A.3 compromís arranjament desperfectes en diferents suports en procés de substitució. 15 punts
  • A.4 disposició de d¿un pla de conciliació del temps laboral, familiar i personal. 10 punts

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document Data de publicació
Documents addicionals a publicar

Decret

Publicat el 24/de nov./2021

Descarregar

Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Publicat el 07/d’oct./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 1 PT Memoria Amidaments

Publicat el 07/d’oct./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat i idoneïtat

Publicat el 14/d’oct./2021

Descarregar

Plec administratiu

Plec Clàusules Administratives Particul.

Publicat el 15/de nov./2021

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud