Carregant

Si us plau, esperi


003/22000027
ATENCIÓ ESPECIALITZADA A INFANTS NEE

ATENCIÓ ESPECIALITZADA A INFANTS NEE


Import sense IVA
157.938,13 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
07/de maig/2022 01:59 - 21/de maig/2022 23:59

Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert
260.776,81 EUR
80340000-9 Serveis d'educació especial Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

  • Sobre de clàusules administratives
    • Declaració responsable de compliment de requisits previs
    • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
  • Sobre de condicions tècniques i econòmiques
    • Oferta Econòmica segons el Model d'oferta de l'annex 3

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document Data de publicació
Documents addicionals a publicar

DEUC XML

Publicat el 13/de maig/2022

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret Autorització

Publicat el 05/de maig/2022

Descarregar

Plec administratiu

Plec Clàusules Administratives Particul.

Publicat el 04/de maig/2022

Descarregar

Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Publicat el 04/de maig/2022

Descarregar

Documents addicionals a publicar

informe justificatiu de la necessitat

Publicat el 04/de maig/2022

Descarregar

Documents addicionals a publicar

DEUC PDF

Publicat el 13/de maig/2022

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud