Carregant

Si us plau, esperi


001/22001364
2022 Subminis.Manteniment. Multifuncionals Ecologia Urbana

Subministrament de consumibles i servei de manteniment dels equips multifunció de l'Àrea d'Ecologia Urbana, amb mesures de contractació pública sostenible


Import sense IVA
31.192,03 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
13/de maig/2022 15:00 - 30/de maig/2022 23:59

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Subministraments
Obert simplificat
68.622,47 EUR
30125120-8 Tòner per a fotocopiadores Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

  • Doc. Admva i Criteris Automàtics
    • Declaració responsable de compliment de requisits previs
    • Documents de l'oferta (model Annex 2 PCAP)

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document Data de publicació
Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat i idoneïtat

Publicat el 21/d’abr./2022

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret Autorització

Publicat el 26/d’abr./2022

Descarregar

Plec administratiu

Plec Clàusules Administratives Particul.

Publicat el 27/d’abr./2022

Descarregar

Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Publicat el 04/de maig/2022

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud