Carregant

Si us plau, esperi


008/5/22
SERVEIS DE REDACCIÓ DE PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU, DIRECCIÓ D'OBRA, DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ, COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT I CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES DE MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS I REDISTRIBUCIÓ D'ESPAIS DEL MERCAT DE LA MERCÈ


Import sense IVA
63.124,00 EUR
Estat
Avaluació
Periode de sol·licituds
16/de maig/2022 12:30 - 31/de maig/2022 12:00

Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert
63.124,00 EUR
71200000-0 Serveis d'arquitectura i serveis connexos Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • 10.1. Oferta tècnica
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • 10.2.1. Preu (aplicable en cas de tenir més d'un criteri)
  • 10.2.2. Experiència professional
  • 10.2.3. Reducció termini del projecte executiu

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec tècnic

Plec Tècnic i documentació complementària

Descarregar

Descarregar

Plec administratiu

Plec administratiu i documentació addicional

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

008/5/22: Sobre C

27 de juny 2022 09:30

Pendent

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud