Carregant

Si us plau, esperi


018/35-22
Serveis d'actualització del programari Dorlet dels mòduls intrusió, visites, accessos, alarmes i CCTV, conversió de la base dades actual i posta en marxa del tot el sistema, incloent el manteniment anual del programari.


Import sense IVA
40.850,00 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
23/de juny/2022 - 15/de jul./2022 14:00

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert
No 49.020,00 EUR
35120000-1 Sistemes i dispositius de vigilància i seguretat Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Proposta dels criteris d'adjudicació que depenen d'un judici de valor d'acord amb l'Annex 2 del PCAP
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Ampliació del termini de garantia de la instal·lació (anys)
  • Oferta de reducció del termini d'execució (setmanes)
  • Oferta econòmica

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec administratiu

Plec administratiu

Descarregar

Plec tècnic

Plec tècnic

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud