Carregant

Si us plau, esperi


006/22001824
Tasques compra i transport mobles Bon Pastor

Iniciar expedient per a la recerca, coordinació, compra, transport, desmuntatge i muntatge d¿elements mobles per a la museïtzació de les Cases Barates del Bon Pastor, dins el projecte de restitució de les mateixes segons les èpoques definides pel comissari en col¿laboració amb l¿equip de treball i definides com a: casa1 1929-1952 "Escassetat"; casa 2 1953-1974 "Desenvolupament"; casa 3 1975-1993 "Reforma"; casa 4 1994- 2017 "Diversificació".


Import sense IVA
14.750,00 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
23/de juny/2022 08:00 - 01/de jul./2022 09:00

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Serveis
Menor amb concurrència
14.750,00 EUR
92521000-9 Serveis de museus Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

  • Oferta tècnica i econòmica
    • 1. Pel preu ofert, fins a 70 punts
    • 2. Comptar amb un camió amb plataforma en cas necessari, 10 punts.
    • 3.Aportar un pla que detalli els recursos tècnics per a la cura patrimonial dels objectes a recollir

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Documents addicionals a publicar

LLISTA D'ELEMENTS A COMPRAR A BON PASTOR

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat i idoneïtat

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud