Carregant

Si us plau, esperi

002/20000100

Robotització automàtica de processos
aprovisionament del llicenciament i servei de robotització automàtica de processos (RPA) de l'Ajuntament de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible
Import sense IVA
99.800,00 EUR
Estat Publicat
Període de sol·licituds 31/de jul./2020 13:00 - 17/d’ag./2020 13:00
Òrgan de contractació Institut Municipal d'Informàtica
Tipus de contracte Subministraments
Tipus de procediment
Obert simplificat
Valor estimat 99.800,00 EUR
codi CPV
48900000-7 Paquets de programari i sistemes informàtics diversos 

Forma de presentació


Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

 • Tamany màxim per document: 250 MB

 • Tamany màxim de l'oferta: 1 GB

 • Formats de document permesos: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip

Estructura de l'oferta

 • Sobre de criterios subjetivos
  • 1. Annex 1
  • 2. Annex 3: Declaració responsable drets humans
  • 3. Referències tècniques per a la ponderació dels criteris adjudicació avaluables judicis de valor
 • Sobre de criterios objetivos
  • Oferta econòmica i criteris avaluables mitjançant fórmules (Annex 2A i 2B)

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document Data de publicació
Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat i idoneïtat

Publicat el 17/de jul./2020

Descarregar

Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Publicat el 17/de jul./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Incoació Expedient

Publicat el 17/de jul./2020

Descarregar

Plec administratiu

Plec Clàusules Administratives Particul.

Publicat el 21/de jul./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe Jurídic

Publicat el 21/de jul./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret Autorització

Publicat el 23/de jul./2020

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud