Carregant

Si us plau, esperi


039/CTTE789
CTTE789 Servei de recollida i selecció de roba usada, logística de contenidors i recollida a domicili a la ciutat de Barcelona, a través de la inserció de col·lectius en situació d'exclusió social. CONTRACTACIÓ RESERVADA.


Import sense IVA
193.581,68 EUR
Estat
Avaluació
Periode de sol·licituds
29/de jul./2022 12:00 - 23/de set./2022 14:00

Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat Nº lots
Serveis
Obert
774.326,74 EUR 2


Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Annex 2
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques
  • Informació complementària relativa al requeriment establert a l'annex número 5
  • Preferència lot

Lots en què es divideix l'expedient

Lot Import sense IVA Estat Codi CPV
1 96.790,84 Avaluació
90511200-4 Serveis de recollida de desaprofitaments domèstics 

2 96.790,84 Avaluació
90511200-4 Serveis de recollida de desaprofitaments domèstics 

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Documents addicionals a publicar

Contracte tipus

Descarregar

Documents addicionals a publicar

DEUC

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex PPT

Descarregar

Plec administratiu

Pliego administrativo

Descarregar

Plec tècnic

Pliego técnico

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

039/CTTE789: Sobre C

29 de setembre 2022 10:00

Pendent

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud