Carregant

Si us plau, esperi


001/22002516
Obres millora i ampliació jocs carrer Idumea

Obres per a la millora i ampliació de l¿àrea de jocs existent al carrer Idumea, de Districte d'Horta-Guinardó


Import sense IVA
78.998,26 EUR
Estat
Avaluació
Periode de sol·licituds
17/d’ag./2022 - 06/de set./2022 23:59

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Obres
Obert simplificat
86.898,02 EUR
45000000-7 Treballs de construcció Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Oferta completament objectiva
    • 22. Preu (aplicable en cas de tenir més d'un criteri)
    • Declaració responsable de compliment de requisits previs
    • Per ampliació del termini de garantia
    • Per reducció del termini d¿execució d¿obres

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Documents addicionals a publicar

Incoació Expedient

Descarregar

Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acta de replanteig previ

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Aprovació projecte

Descarregar

Documents addicionals a publicar

MEMORIA VALORADA millores i ampliació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Resolució decretada jocs infantils Idumea

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Resolució jocs infantils Idumea 12X-2

Descarregar

Documents addicionals a publicar

MEMORIA VALORADA

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat i idoneïtat

Descarregar

Plec administratiu

Plec Clàusules Administratives Particul.

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe Jurídic

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret Autorització

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

001/22002516: Oferta

7 de setembre 2022 13:00

En curs

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud