Carregant

Si us plau, esperi


001/22002433
Projectes Integrals d¿Ocupació

Suport a la gestió dels Projectes Integrals d¿Ocupació gestionats al Districte de Sant Andreu, adreçats a la inserció sociolaboral de persones en situació d¿atur amb risc d¿exclusió social i en situació de vulnerabilitat, amb mesures de contractació pública sostenible


Import sense IVA
37.838,75 EUR
Estat
Avaluació
Periode de sol·licituds
03/d’oct./2022 00:30 - 17/d’oct./2022 23:59

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert super-simplificat
37.838,75 EUR
98000000-3 Altres serveis comunitaris, socials o personals Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Oferta completament objectiva
    • Annex 1: Declaració responsable de compliment de requisits previs
    • Per la substitució del personal per baixes i permisos
    • Preu ofertat

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Documents addicionals a publicar

Annex 1 : declaració responsable

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 2 : criteris automàtics

Descarregar

Plec administratiu

Plec Clàusules Administratives Particul.

Descarregar

Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat i idoneïtat

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret Autorització

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret adjudicació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Notificació signada

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud