Carregant

Si us plau, esperi


026/603.2022.086
Obres relatives al projecte executiu de la implementació d'un nou parterre a la Cobertura de Sants al creuament amb la Rambla Badal, a Barcelona.

Obres relatives al projecte executiu de la implementació d¿un nou parterre a la Cobertura de Sants al creuament amb la Rambla Badal, a Barcelona.


Import sense IVA
267.554,32 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
22/de set./2022 - 17/d’oct./2022 13:00

Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Obres
Obert simplificat
321.065,18 EUR
45233140-2 Obres vials Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

  • Documentació administrativa
    • [BIMSA]. Documentació Administrativa.
  • Oferta tècnica
    • [BIMSA]. Oferta avaluable mitjançant criteris sotmesos a judici de valor.
  • Oferta econòmica i criteris automàtics
    • [BIMSA] Oferta avaluable mitjançant fórmules matemàtiques i criteris automàtics

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec administratiu

Descarregar

Plec tècnic

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud