Carregant

Si us plau, esperi


001/22002097
Gestió i administració comunitats de propietaris

Servei de gestió i administració, inclòs el servei jurídic escaient, de les comunitats de propietaris de pisos i locals de l'ajuntament de Barcelona adscrits a la Gerència de Drets Socials.


Import sense IVA
26.292,31 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
24/de gen./2023 - 07/de febr./2023 23:59

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert simplificat
61.524,00 EUR
70330000-3 Serveis d'administració de béns seents a comissió o per contracte Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

 • Oferta completament objectiva
  • 22. Preu (aplicable en cas de tenir més d'un criteri)
  • Compromís de presentar un informe de cada comunitat per separat
  • Compromís de presentar un informe resum de totes les comunitat
  • Contractació indefinida de les persones treballadores ocupades en l'execució d'aquest contracte
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • Utilització de transport no contaminant en desplaçaments que es realitzin per l'execució contracte

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Documents addicionals a publicar

Decret Autorització

Descarregar

Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Descarregar

Plec administratiu

Plec Clàusules Administratives Particul.

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Incoació Expedient

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat i idoneïtat

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe Jurídic

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe de fiscalització

Descarregar

Documents addicionals a publicar

DEUC pdf

Descarregar

Documents addicionals a publicar

DEUC xml

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud