Carregant

Si us plau, esperi


004/22/0212-00-CP/01
Contractació de l'execució de les obres d'instal·lació la escomesa elèctrica per ubicar un comptador per la caseta de jardiners del Parc de l'Espanya Industrial


Import sense IVA
12.830,40 EUR
Estat
Avaluació
Periode de sol·licituds
27/d’oct./2022 14:00 - 04/de nov./2022 23:59

Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Obres
Menor amb concurrència
12.830,40 EUR
45000000-7 Treballs de construcció Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Oferta tècnica i econòmica
    • Oferta econòmica

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Documents addicionals a publicar

Memòria valorada

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe Tècnic de Necessitat

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Oferta Econòmica

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Declaració Responsable

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informació Licitadors

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud