Carregant

Si us plau, esperi


004/23/0046-00-CP/01
Contractació de la fabricació, col·lació, reposició i desmuntatge de senyals informatius als Parcs i Jardins de la ciutat, a càrrec de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal, amb mesures de contractació pública sostenible


Import sense IVA
578.507,65 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
18/de nov./2022 13:30 - 09/de gen./2023 23:59

Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat codi CPV
Subministraments
Obert
900.901,42 EUR
34928470-3 Senyalització 

44423400-5 Senyals i articles connexos Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

  • Sobre de clàusules administratives
    • Declaració responsable Annex 1 del PCAP
    • Declaració responsable Annex 2 del PCAP
    • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
  • Sobre de condicions tècniques i econòmiques
    • Oferta econòmica Annex 3 del PCAP i documents

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec tècnic

Plec Tècnic

Descarregar

Documents addicionals a publicar

DEUC

Descarregar

Plec administratiu

Plec Administratiu

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe Tècnic Necessitat

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 1 - ITNecessitat

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret A

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annexos PCAP

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

004/23/0046-00-CP/01: BC

20 de gener 2023 12:00

Pendent

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud