Carregant

Si us plau, esperi


008/73/22
Gestió, redacció, grafisme, maquetació i seguiment de la producció de documents, memòries i presentacions corporatives


Import sense IVA
80.000,00 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
14/de nov./2022 14:40 - 30/de nov./2022 12:00

Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert
80.000,00 EUR
79822500-7 Serveis de disseny gràfic Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • 10.1. Oferta tècnica
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • 10.2.1. Preu (aplicable en cas de tenir més d'un criteri)
  • 10.2.2. Per l¿acreditació d¿experiència professional; fins a 10 punts
  • 10.2.3. Per l¿acreditació de treballs en sector alimentari de producte fresc, fins a 15 punts

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec tècnic

Plec Tècnic

Descarregar

Plec administratiu

Plec administratiu i documentació addicional

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud