Carregant

Si us plau, esperi


008/70/22
SERVEIS DE REDACCIÓ DE PROJECTE EXECUTIU, DIRECCIÓ D'OBRA, DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ, COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT I CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES D'INSTAL.LACIÓ D'ESCALA MECÀNICA D'ACCÉS A LA ZONA DE RESTAURACIÓ DEL MERCAT DE BELLCAIRE DE BARCELONA


Import sense IVA
33.900,00 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
17/de nov./2022 14:30 - 02/de des./2022 12:00

Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert
33.900,00 EUR
71200000-0 Serveis d'arquitectura i serveis connexos Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • 10.1. Oferta tècnica
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • 10.2.1. Preu (aplicable en cas de tenir més d'un criteri)
  • 10.2.2. Per Increment de l'equip tècnic, fins a 13 punts
  • 10.2.3. Major dedicació de l'establerta al plec, fins a 8 punts

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec tècnic

Plec Tècnic i documentació complementària

Descarregar

Descarregar

Plec administratiu

Plec administratiu i documentació addicional

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud