Carregant

Si us plau, esperi


001/P2300327
Suport logístic actes 2023

L¿objecte d¿aquest contracte és la contractació del servei pel suport logístic dels diferents projectes, serveis i actes vinculats a àmbits diversos del districte de les Corts durant l¿any 2023. "Contractació reservada per la inserció de col¿lectius amb discapacitat, trastorn mental i/o exclusió social".


Import sense IVA
11.818,18 EUR
Estat
Avaluació
Periode de sol·licituds
25/de gen./2023 11:00 - 01/de febr./2023 11:00

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Serveis
Menor amb concurrència
11.818,18 EUR
79952100-3 Serveis d'organització d'esdeveniments culturals Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Oferta econòmica
    • 21. Preu (aplicable en cas de tenir un UNIC criteri)

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat i idoneïtat

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 1. Model de presentació d'oferta

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 2. Model de declaració responsable CETIS i EI

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

001/P2300327: Oferta

1 de febrer 2023 11:30

En curs

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud