Carregant

Si us plau, esperi

001/20002415

Assegurances Ajuntament de Barcelona
Contractació de les pòlisses d¿assegurances de l¿Ajuntament de Barcelona necessàries per a cobrir els riscos següents: 1) Danys materials en tots els béns sobre els quals l'Ajuntament de Barcelona tingui títol de propietat o qualsevol altre interès assegurable -arrendament, cessió, leasing o un altre títol d'ocupació. 2) Riscos derivats de la responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament de Barcelona en relació amb els seus béns, activitats o qualsevol altra circumstància. 3) Danys sobre els vehicles de propietat municipal. 4) Riscos personals per accidents . 5) Riscos derivats de conseqüències econòmiques derivades de la responsabilitat personal dels càrrecs electes i personal al Servei de l¿Ajuntament.
Import sense IVA
7.879.407,38 EUR
Estat Publicat
Periode de sol·licituds 16/d’oct./2020 00:00 - 02/de nov./2020 13:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Barcelona
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Obert
SARA
Valor estimat 12.219.111,07 EUR
Nº lots 4

Forma de presentacióPer presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

 • Tamany màxim per document: 250 MB

 • Tamany màxim de l'oferta: 1 GB

 • Formats de document permesos: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Oferta avaluable mitjançant fórmules matemàtiques i criteris automàtics

Lots en què es divideix l'expedient

Lot Import sense IVA Estat Codi CPV
1 Pòlisses de RC/RP, TRDM i flota de vehicles 6.378.380,52 Publicat
66510000-8 Serveis d'assegurances 

2 Pòlissa TRDM edificis singulars 240.000,00 Publicat
66510000-8 Serveis d'assegurances 

3 Pòlisses d'Accidents 941.026,86 Publicat
66510000-8 Serveis d'assegurances 

4 Pòlissa respons personal càrrecs electes i persona 320.000,00 Publicat
66510000-8 Serveis d'assegurances 

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document Data de publicació
Plec administratiu

Plec Clàusules Administratives Particul.

Publicat el 07/d’oct./2020

Descarregar

Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Publicat el 05/d’oct./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat i idoneïtat

Publicat el 21/de set./2020

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud