Carregant

Si us plau, esperi


026/060.1619.499
Serveis corresponents al Control de Qualitat de les obres de construcció del projecte executiu de la reforma dels locals ubicats a la Crta. de Ribes, 85, per a convertir-los en un Casal de Gent Gran a Trinitat Vella al Districte de Sant Andreu a Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible


Import sense IVA
8.012,80 EUR
Estat
Formalitzat
Periode de sol·licituds
30/d’oct./2019 - 15/de nov./2019 13:00

Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert super-simplificat
No 9.615,36 EUR
71630000-3 Serveis d'inspecció i assaig tècnics Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Oferta econòmica
    • DR01 - Declaració responsable sobre el compliment dels requisits previs (Annex 1).
    • PREU01 - Preu

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document Data de publicació
Plec tècnic

Plec Tècnic

Publicat el 30/d’oct./2019

Descarregar

Plec administratiu

Plec de Clàusules Administratives Particulars

Publicat el 30/d’oct./2019

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud