Carregant

Si us plau, esperi

001/20003526

Direcció i dinamització de l'Espai Jove la Bàscula
Servei de gestió, direcció i dinamització de l'Espai Jove la Bàscula del Districte de Sants-Montjuïc, amb objectius d'eficiència social
Import sense IVA
515.772,78 EUR
Estat Formalitzat
Periode de sol·licituds 28/de nov./2020 08:00 - 14/de des./2020 13:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Barcelona
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Obert
Valor estimat 716.594,93 EUR
codi CPV
98000000-3 Altres serveis comunitaris, socials o personals 

Forma de presentació

El termini de presentació d'ofertes ha finalitzat

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Declaració responsable i documentació administrativa
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Projecte tècnic per la valoració dels judicis de valor
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Increment activitats Comunitàries
  • Increment activitats de gran format on l'Espai Jove participa com a agent co-organitzador
  • Increment concerts
  • Increment formació especialitzada no reglada en altres àmbits d'interès dels i les joves
  • Increment formació especialitzada no reglada en l'àmbit musical
  • Increment tallers i activitats
  • Increment xerrades i debats
  • Millora de la proposta mínima de pla de formació continuada específica del personal del servei
  • Preu ofertat

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document Data de publicació
Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat i idoneïtat

Publicat el 12/de nov./2020

Descarregar

Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Publicat el 12/de nov./2020

Descarregar

Plec administratiu

Plec Clàusules Administratives Particul.

Publicat el 13/de nov./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret Autorització

Publicat el 17/de nov./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Diligència Autorització

Publicat el 27/de nov./2020

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

001/20003526: Mesa d'obertura de la sección Sobre C: Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules

23 de desembre 2020 13:00

Finalitzada

No existeixen actes disponibles per aquesta mesa
Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud