Carregant

Si us plau, esperi


001/P2202428
Model d'abordatge inclusiu

realització d¿un model d¿abordatge inclusiu per a persones amb trastorn mental en la realització d¿activitats a la ciutat de Barcelona


Import sense IVA
13.925,00 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
19/de set./2022 00:30 - 23/de set./2022 23:30

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat codi CPV
Serveis
Menor amb concurrència
No 13.925,00 EUR
98113000-8 Serveis proporcionats per organitzacions especialitzades Forma de presentació

El termini de presentació d'ofertes ha finalitzat

Estructura de l'oferta

  • Oferta tècnica i econòmica
    • 22. Preu (aplicable en cas de tenir més d'un criteri)
    • Experiència dels prof.de l¿encàrrec en la realitz. d¿informes i observ. s/ models d¿inclusió social
    • Experiència dels professionals de l¿encàrrec en l¿elabor. d¿estudis i models d¿abordatge inclusius

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat i idoneïtat

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Model presentació oferta

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud