Carregant

Si us plau, esperi


001/P2202836
Coordinació de la Seguretat i Salut del Contracte d'actuacions de reparació, substitució i millora d' elements de mobiliari urbà de la ciutat de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible

Coordinació de la Seguretat i Salut del Contracte d¿actuacions de reparació, substitució i millora d¿ elements de mobiliari urbà de la ciutat de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible


Import sense IVA
14.400,00 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
20/de set./2022 10:00 - 27/de set./2022 13:00

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Serveis
Menor amb concurrència
14.400,00 EUR
71317210-8 Serveis de consultoria en salut i seguretat Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

  • Oferta tècnica i econòmica
    • 22. Preu (aplicable en cas de tenir més d'un criteri)

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat i idoneïtat

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Documento adicional a publicar

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud