Carregant

Si us plau, esperi


001/P2203738
Arranjament i protecció vorals cm.Pla i Llorens

Arranjament i protecció vorals i talussos del camí de Pla i Llorens al barri de Mas Guimbau


Import sense IVA
39.997,61 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
22/de nov./2022 12:30 - 29/de nov./2022 12:30

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Obres
Menor amb concurrència
39.997,61 EUR
90721800-5 Serveis de protecció contra els riscos o perills naturals Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

  • Oferta tècnica i econòmica
    • 21. Preu (aplicable en cas de tenir un UNIC criteri)

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Documents addicionals a publicar

Model oferta econòmica

Descarregar

Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat i idoneïtat

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Declaració responsable del proveïdor

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud