Carregant

Si us plau, esperi


002/21000040
Contractació dels serveis de tutoria, cortesia TIC i suport a la gestió dels Sistemes d'Informació als usuaris de l'Ajuntament de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible.

serveis de tutoria, cortesia TIC i suport a la gestió dels sistemes d'informació als usuaris de l'Ajuntament de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible


Import sense IVA
1.992.005,89 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
07/d’abr./2021 13:00 - 28/d’abr./2021 13:00

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert
4.171.862,80 EUR
72100000-6 Serveis de consultoria en equip informàtic Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

  • Documentació administrativa
    • Documentació Administrativa
  • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
    • Proposta tècnica
  • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
    • Oferta Econòmica i criteris automatics

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document Data de publicació
Documents addicionals a publicar

DEUC

Publicat el 31/de març/2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat i idoneïtat

Publicat el 15/de març/2021

Descarregar

Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Publicat el 15/de març/2021

Descarregar

Plec administratiu

Plec Clàusules Administratives Particul.

Publicat el 24/de març/2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret Autorització

Publicat el 24/de març/2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Incoació Expedient

Publicat el 15/de març/2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Altres Annexos

Publicat el 31/de març/2021

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annexos PCAP i Protocols

Publicat el 31/de març/2021

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Esmenes error material i ampliació termini ofetes

Publicat el 13/d’abr./2021

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud