Carregant

Si us plau, esperi


006/21000431
Serveis informàtics desenvolupament APP Mercè

serveis informàtics per a realitzar el desenvolupament de les aplicacions mòbils (versió per a mòbils amb sistema operatiu Android i versió per a mòbils amb sistema operatiu iOS) de La Mercè 2021


Import sense IVA
49.471,23 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
07/d’abr./2021 14:00 - 22/d’abr./2021 15:00

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert simplificat
49.471,23 EUR
72212224-5 Serveis de desenvolupament de programari d'edició de pàgines web Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Declaració de l¿empresa licitadora si liciten empreses estrangeres
  • Declaració responsable paradisos fiscals
  • La declaració responsable (Annex 4: Drets Humans)
  • La declaració responsable de l¿annex 1.
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Informe de funcionalitats i característiques tècniques de dues aplicacions mòbils de l'empresa.
  • Millores en el procés per facilitar la validació del desenvolupament de les apps.
  • Per la qualitat de la proposta tècnica.
  • Per la qualitat d¿un informe explicant com es podria reaprofitar l'app per altres esdeveniments.
  • Presentació d'una proposta que augmenti la qualitat de l'aplicació
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Preu
  • Reputació de les aplicacions publicades

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document Data de publicació
Documents addicionals a publicar

Fluxe de navegació APP

Publicat el 12/de febr./2021

Descarregar

Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Publicat el 15/de març/2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat i idoneïtat

Publicat el 17/de març/2021

Descarregar

Plec administratiu

Plec Clàusules Administratives Particul.

Publicat el 19/de març/2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret Autorització

Publicat el 22/de març/2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Reunió informativa per consultes 15 d'abril (amb cita prèvia)

Publicat el 07/d’abr./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Esmena error aritmètic puntuació criteris d'adjudicació

Publicat el 13/d’abr./2021

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud