Carregant

Si us plau, esperi


001/P2101267
Obres adequació sortida escala romans ed. Vell

Obres per l¿adequació de les sortides de l¿escala de romans a la baixada Font de Sant Miquel, de l¿edifici Vell de l¿Ajuntament de Barcelona


Import sense IVA
39.998,01 EUR
Estat
Avaluació
Periode de sol·licituds
07/d’abr./2021 14:30 - 14/d’abr./2021 12:00

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Obres
Menor (Públic)
39.998,01 EUR
45220000-5 Obres d'enginyeria i treballs de construcció Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Oferta tècnica i econòmica
    • 22. Preu (aplicable en cas de tenir més d'un criteri)
    • Copromiso mejora disponibilidad horaria

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document Data de publicació
Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Publicat el 01/d’abr./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Pla contingència CAE

Publicat el 01/d’abr./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Model presentació ofertes

Publicat el 01/d’abr./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat i idoneïtat

Publicat el 08/d’abr./2021

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

001/P2101267: Mesa d'obertura de la sección Oferta: Oferta tècnica i econòmica

14 d’abril 2021 12:10

Finalitzada

No existeixen actes disponibles per aquesta mesa
Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud