Carregant

Si us plau, esperi


004/21/0111-00-CP/01
Contracte de prestació del servei de retirada de polls i ous dels nius de la cotorreta del pit gris (Myiopsitta monachus) en arbres i palmeres, conseqüència de les actuacions d'esporga a la ciutat de Barcelona


Import sense IVA
14.850,00 EUR
Estat
Avaluació
Periode de sol·licituds
04/de maig/2021 10:00 - 11/de maig/2021 09:00

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Serveis
Menor (Públic)
14.850,00 EUR
90922000-6 Serveis de control de plagues Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Oferta tècnica i econòmica
    • 21. Preu (aplicable en cas de tenir un UNIC criteri)

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document Data de publicació
Documents addicionals a publicar

Model presentació d'oferta

Publicat el 04/de maig/2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Declaració responsable

Publicat el 04/de maig/2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat

Publicat el 04/de maig/2021

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud