Carregant

Si us plau, esperi


001/21000583
Servei de disciplina preventiva de Medicina del Treball i realització dels reconeixements mèdics de vigilància de la salut del personal de l'Ajuntament de Barcelona i Organismes adherits.

CONTRACTACIÓ DE LA DISCIPLINA PREVENTIVA DE MEDICINA DEL TREBALL I REALITZACIÓ DELS RECONEIXEMENTS MÈDICS DEL PERSONAL DE L¿AJUNTAMENT DE BARCELONA I ORGANISMES ADHERITS AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE


Import sense IVA
700.812,60 EUR
Estat
Avaluació
Periode de sol·licituds
15/de maig/2021 01:59 - 31/de maig/2021 13:00

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert
700.812,60 EUR
85141000-9 Serveis prestats per personal mèdic Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Documentació administrativa
    • Declaració responsable de compliment de requisits previs
    • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
  • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
    • Oferta avaluable mitjançant fórmules matemàtiques i criteris automàtics

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec administratiu

Plec Clàusules Administratives Particul.

Descarregar

Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

001/21000583: Mesa d'obertura de la sección Sobre C: Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules

3 de juny 2021 14:00

Finalitzada

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud