Carregant

Si us plau, esperi


001/P2101844
CSS Arranjament camí de Vallvidrera al Tibidabo

Coordinació de seguretat i salut durant l'execució de les obres de reparacions i millora del tram rodat del camí de Vallvidrera al Tibidabo al Districte de Sarrià - Sant Gervasi


Import sense IVA
2.785,54 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
10/de juny/2021 12:00 - 17/de juny/2021 12:00

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Serveis
Menor (Públic)
2.785,54 EUR
71356200-0 Serveis d'assistència tècnica Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

  • Oferta tècnica i econòmica
    • 21. Preu (aplicable en cas de tenir un UNIC criteri)

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document Data de publicació
Documents addicionals a publicar

Condicions tècniques per a la Coordinació de la Seguretat i Salut

Publicat el 02/de juny/2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Declaració responsable del Proveïdor

Publicat el 02/de juny/2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Declaració compliment mesures preventives front COVID-19

Publicat el 02/de juny/2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Memòria tècnica de les obres

Publicat el 02/de juny/2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Model de presentació d'oferta

Publicat el 02/de juny/2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat

Publicat el 10/de juny/2021

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud