Carregant

Si us plau, esperi


006/21001337
instal·lació ascensor i nous serveis a la Capella

instal·lació d¿un ascensor i nous serveis higiènics a la Capella de l¿antic hospital de sant Pau i de la santa Creu


Import sense IVA
218.087,47 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
10/de juny/2021 13:00 - 06/de jul./2021 13:30

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Obres
Obert simplificat
218.087,47 EUR
45313100-5 Instal·lació d'ascensors Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

 • Sobre de clàusules administratives
  • Autorització certificats deute (annex 4 PCAP)
  • Declaració Drets Humans (annex 3 PCAP)
  • Declaració per a empreses estrangeres
  • Declaració relativa a paradisos fiscals
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Sobre de condicions tècniques i econòmiques
  • Ampliació del termini de garantia
  • Preu
  • Reducció del termini d'execució de l'obra

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document Data de publicació
Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Publicat el 19/de maig/2021

Descarregar

Plec administratiu

Plec Clàusules Administratives Particul.

Publicat el 31/de maig/2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat i idoneïtat

Publicat el 31/de maig/2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe justificatiu

Publicat el 09/de juny/2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Proyecto de Obras (provisional)

Publicat el 14/de juny/2021

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud