Carregant

Si us plau, esperi


008/75/21
Serveis d'execució del pla de cales del mercat de Galvany


Import sense IVA
41.071,76 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
10/de juny/2021 12:30 - 25/de juny/2021 12:00

Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert
46.070,19 EUR
71000000-8 Serveis d'arquitectura, construcció, enginyeria i inspecció Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Criteris sotmesos a judici de valor
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • 1. Oferta econòmica
  • 2.1. Disposar del certificat vigent ISO 9001:2015 Sistema de Gestió de Qualitat
  • 2.2. Disposar del certificat vigent ISO 14001:2015 Gestió Ambiental
  • 2.3. Disposar del certificat vigent ISO 45001 o OHSAS 18001 Gestió de Seguretat i Salut
  • 2.4. Disposar del certificat vigent Certificats de Gestió de Responsabilitat Social Corporativa
  • 2.5. Disposar del certificat vigent Certificat Compliance de prevenció de delictes i anticorrupció

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document Data de publicació
Documents addicionals a publicar

Resolució d'aprovació i anunci de licitació

Publicat el 10/de juny/2021

Descarregar

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Documents sobre A

Publicat el 10/de juny/2021

Descarregar

Plec tècnic

Plec tècnic

Publicat el 10/de juny/2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Documentació tècnica addicional

Publicat el 10/de juny/2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Documents sobre C

Publicat el 10/de juny/2021

Descarregar

Descarregar

Plec administratiu

Plec administratiu

Publicat el 10/de juny/2021

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud