Carregant

Si us plau, esperi


001/21001348
Obres resolucio deficiències PE Joan Pujades

Obres per la resolució de les deficiències estructurals dels vestidors de la pista esportiva Joan Pujades al Districte de Sant Martí amb mesures de contractació pública sostenible


Import sense IVA
56.010,97 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
11/de juny/2021 11:00 - 28/de juny/2021 13:00

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Obres
Obert super-simplificat
56.010,97 EUR
45212290-5 Reparació i manteniment d'instal·lacions esportives Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

 • Documentació admin. i oferta criteris automàtics
  • Per l'ampliació del termini de la garantia per sobre del termini establert en el PCAP
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • Oferta econòmica
  • Pel compromís de canviar l¿enrajolat del paviment del vestidor auxiliar més el seu lavabo
  • Per l'experiència de l'encarregat de l'obra
  • Per la utilització de materials sostenibles

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document Data de publicació
Documents addicionals a publicar

Annex 1 Declaració responsable

Publicat el 10/de juny/2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Projecte executiu 1a part

Publicat el 09/de juny/2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 2 Model oferta econòmica

Publicat el 10/de juny/2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 1.2 model declaració constitució UTE

Publicat el 10/de juny/2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Projecte executiu 2a part

Publicat el 09/de juny/2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat i idoneïtat

Publicat el 19/de maig/2021

Descarregar

Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Publicat el 08/d’abr./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret Autorització

Publicat el 07/de juny/2021

Descarregar

Plec administratiu

Plec Clàusules Administratives Particul.

Publicat el 26/de maig/2021

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud