Carregant

Si us plau, esperi


001/21001329
Suport tecnic al Pacte del Temps

Servei de suport tècnic al desenvolupament del pacte del temps de Barcelona.Un compromís de ciutat per una organització del temps més saludable, igualitària i eficient


Import sense IVA
116.731,38 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
10/de juny/2021 01:59 - 12/de jul./2021 13:00

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert
233.462,76 EUR
79411000-8 Serveis generals de consultoria en gestió Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • 1. Oferta tècnica
  • 2. Oferta tècnica
  • 3. Proposta d'organització
  • 4. Metodologia del seguiment
  • 5. Proposta metodològica d'assessorament
  • 6. proposta píndola informativa
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Oferta econòmica i millores

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document Data de publicació
Documents addicionals a publicar

Documento adicional a publicar

Publicat el 10/de juny/2021

Descarregar

Plec tècnic

Pliego técnico

Publicat el 10/de juny/2021

Descarregar

Plec administratiu

Pliego administrativo

Publicat el 10/de juny/2021

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud