Carregant

Si us plau, esperi


001/21001471
IMPRESSIÓ, ENQUADERNACIÓ I LLIURAMENT DE LLIBRES

Serveis d'impressió, enquadernació i lliurament de llibres editats per l¿Ajuntament de Barcelona mitjançant sistema d¿impressió òfset H-UV


Import sense IVA
106.500,00 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
11/de juny/2021 01:59 - 26/de juny/2021 13:00

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert
No 213.000,00 EUR
79800000-2 Serveis d'impressió i serveis connexos Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • MEMTEC - Oferta tècnica avaluable mitjançant judici de valor
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Oferta econòmica i millores

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document Data de publicació
Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Publicat el 15/d’abr./2021

Descarregar

Plec administratiu

Plec Clàusules Administratives Particul.

Publicat el 27/de maig/2021

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud