Carregant

Si us plau, esperi


001/P2102027
Aplicatiu Scada escales i ascensors

Servei de desenvolupament, assistència tècnica, manteniment i reparació de l¿aplicatiu SCADA del sistema de gestió d¿infraestructures dels aparells elevadors situats a l¿espai públic de l¿Ajuntament de Barcelona


Import sense IVA
14.970,20 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
11/de juny/2021 - 18/de juny/2021 13:00

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Serveis
Menor (Públic)
14.970,20 EUR
72212421-6 Serveis de desenvolupament de programari de gestió d'instal·lacions Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

  • Oferta tècnica i econòmica
    • 22. Preu (aplicable en cas de tenir més d'un criteri)
    • aportació qualificació spq
    • millora temps resposta

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document Data de publicació
Documents addicionals a publicar

Modelo de declaración responsable

Publicat el 11/de juny/2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat i idoneïtat

Publicat el 10/de juny/2021

Descarregar

Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Publicat el 10/de juny/2021

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud