Carregant

Si us plau, esperi


003/20000047
CONTRACTE DEL SERVEI GLOBAL D'ALIMENTACIÓ A 34 ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DURANT ELS CURSOS ESCOLARS 2020-2021, 2021-2022 i 2022-2023

SERVEI GLOBAL D'ALIMENTACIÓ DE 34 ESCOLES BRESSOL PER ALS CURSOS ESCOLARS 2020-2021, 2021-2022, I 2022-2023


Import sense IVA
8.287.779,00 EUR
Estat
Formalitzat
Periode de sol·licituds
21/de maig/2020 - 16/de juny/2020 13:00

Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat Nº lots
Serveis
Obert
15.423.277,60 EUR 4


Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Sobre de cláusulas administrativas
  • Annex 1-A. Model de declaració responsable paradisos fiscals
  • Annex 1-B. Model de declaració de constitució d' UTE
  • Annex 1-D. Model de declaració responsable en matèria de protecció de dades
  • Annex 1C. Declaració responsable no contravenció de Drets Humans
  • Annex 2. Model d'autorització de consulta de deutes.
  • Annex 3-Declaració responsable solvència tècnica
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Sobre de condiciones técnicas y económicas
  • Oferta econòmica i manifestació ordre de preferència en l¿adjudicació dels lots
  • Subministrament de productes de procedència ecològica
  • Subministrament de productes de proximitat.
  • Subministrament de productes provinents de Centres Especials de Treball o Empreses d'Inserció.

Lots en què es divideix l'expedient

Lot Import sense IVA Estat Codi CPV
1 LOT 1-SERVEI ALIMENTACIÓ EB 2020-2023 2.233.932,90 Formalitzat
55523100-3 Serveis de menjars per a escoles 

2 LOT 2-SERVEI ALIMENTACIÓ EB 2020-2023 2.004.694,98 Formalitzat
55523100-3 Serveis de menjars per a escoles 

3 LOT 3-SERVEI ALIMENTACIÓ EB 2020-2023 2.134.307,16 Formalitzat
55523100-3 Serveis de menjars per a escoles 

4 LOT 4-SERVEI ALIMENTACIÓ EB 2020-2023 1.914.843,96 Formalitzat
55523100-3 Serveis de menjars per a escoles 

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Documents addicionals a publicar

ANNEX 1-DECLARACIONS A INCLOURE EN EL SOBRE A

Descarregar

Documents addicionals a publicar

informe insuficiència

Descarregar

Documents addicionals a publicar

DECRET GERENT 12/05/2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret Autorització

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 4-MODEL OFERTA ECONÒMICA I ALTRES

Descarregar

Documents addicionals a publicar

DECRET ESMENA LOT 1

Descarregar

Documents addicionals a publicar

AVÍS DE SUSPENSIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES

Descarregar

Plec administratiu

PLEC ADMINISTRATIU

Descarregar

Plec tècnic

PLEC TÈCNIC

Descarregar

Documents addicionals a publicar

informe valoració ofertes

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

003/20000047: Taula d'obertura de la sección BC: Sobre de condicions tècniques i econòmiques

19 de juny 2020 12:00

Finalitzada

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud