Carregant

Si us plau, esperi


093/21/2021
SERVEIS D'ASSESSORAMENT JURÍDIC I SUPORT LEGAL INTEGRAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA I ALTRES DE DRET PÚBLIC A LA FUNDACIÓ BIT HABITAT


Import sense IVA
126.000,00 EUR
Estat
Adjudicat
Periode de sol·licituds
16/de set./2021 - 01/d’oct./2021 23:59

Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert
No 189.000,00 EUR
codi CPV
79111000-5 Serveis d'assessoria jurídica Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
  • Documentació administrativa
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • 01. Oferta tècnica
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • A.1. Serveis ordinaris d'assessorament jurídic
  • A.2. Serveis extraordinaris d'assessorament jurídic
  • B.1. Experiència coordinador
  • B.2. Experiència senior
  • C. Assessorament jurídic addicional

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec administratiu

Exp. 21/2021_Plec administratiu

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci licitació, aprovació expedient, informe justificatiu i contracte tipus

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Consultes i respostes

Descarregar

Plec tècnic

Exp. 21/2021_Plec tècnic

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acta d'obertura sobre 1

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acta d'obertura sobre 2

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe de valoració Sobre 2

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acta obertura sobre 3

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Exp. 21/2021 Acord de classificació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Exp. 21/2021 Proposta de classificació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Exp. 21/2021 Acord d'adjudicació

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

093/21/2021: Mesa d'obertura de la sección Sobre B: Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor

6 d’octubre 2021 13:00

Finalitzada

093/21/2021: Mesa d'obertura de la sección Sobre C: Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules

3 de desembre 2021 12:30

Finalitzada

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud