AVÍS IMPORTANT: El pròxim dimarts 14 de desembre, a partir de les 14:00 h, la Plataforma de Contractació (backoffice) i el Portal de Contractació (frontoffice) romandran aturats per tasques de manteniment. Està previst restablir el servei el mateix dimarts 14 de desembre a les 20:00 h.

Carregant

Si us plau, esperi


001/21002889
Serveis infància-ludoteques

Gestió dels serveis d¿infància-ludoteques del Districte de Sants- Montjuïc amb objectius d¿eficiència social


Import sense IVA
1.406.126,08 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
25/de nov./2021 00:01 - 10/de des./2021 23:59

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert
1.838.780,26 EUR
98000000-3 Altres serveis comunitaris, socials o personals Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Projecte tècnic
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • 1. Pel preu ofertat
  • 2.1. Per la millora sobre la proposta d'activitats de dinamització comunitària
  • 2.2. Per la millora sobre la proposta d¿activitats de dinamització pròpies
  • 2.3. Per la millora de la proposta mínima del pla de formació continuada específica
  • 2.4. Per la proposta de creació d¿un servei d¿acollida matinal durant el servei de casal d¿estiu

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document Data de publicació
Documents addicionals a publicar

DEUC pdf

Publicat el 23/de nov./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 1.1 PPT

Publicat el 20/d’oct./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 1.2 PPT

Publicat el 20/d’oct./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 1.3 PPT

Publicat el 20/d’oct./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 2 PPT

Publicat el 20/d’oct./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 4 PPT

Publicat el 20/d’oct./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 5 PPT

Publicat el 20/d’oct./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex informe de necessitat i idoneïtat

Publicat el 10/de nov./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat i idoneïtat

Publicat el 20/d’oct./2021

Descarregar

Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Publicat el 20/d’oct./2021

Descarregar

Plec administratiu

Plec Clàusules Administratives Particul.

Publicat el 10/de nov./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret Autorització

Publicat el 26/d’oct./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annes 3 PPT

Publicat el 23/de nov./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

DEUC xml

Publicat el 23/de nov./2021

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud
1.- Costos salarials El plec administratiu, a la pàgina 7, descriu els mitjans personals a adscriure a cada ludoteca. Aquests són superiors a la subrogació. És correcte? Si és correcte que siguin superiors, tant a la ludoteca Poble-sec com a la Ludoteca Casa dels Colors els costos previstos al pressupost no s¿adiuen a les necessitats de personal que indiquen els plecs. Què preval? 2.- Casal d¿estiu El període de durada del contracte va de 1 de maig de 2022 a 31 de juliol de 2025. Això vol dir que cada any cal realitzar un casal d¿estiu, amb tota la despesa que aquest comporta. En canvi, a nivell pressupostari, només s¿inclou el cost total d¿un casal d¿estiu els anys 2023 i 2024. Pel 2022 i 2025 només es contempla el cost proporcional en funció dels mesos de durada del contracte. Tenint en compte que el dos anys inclouen el mes de juliol i per tant la realització de casals d¿estiu, faltarien recursos econòmics per poder executar-los. Ens podeu facilitar algun aclariment al respecte? Gràcies
Publicada

01/de des./2021

contestada

03/de des./2021

Bona tarda, En aquest nou contracte hi ha un increment d'hores en dos categories del personal (Tècnic B i Monitors), dada tinguda en compte al valorar els recursos humans en el pressupost de licitació. La base de referència per fer aquesta valoració ha sigut el quadre del personal susceptible de subrogació que ens ha aportat l'empresa adjudicatària del contracte que actualment està en vigor. Tant al Plec de Condicions Administratives Particulars com al Plec de Prescripcions Tècniques s'indica el número d'hores necessàries per l'execució del contracte. En quant als Casals d'estiu, la distribució de costos és proporcional durant l'any, de tal forma que la part que falta el 2022 està inclosa en el contracte actual, i la part que falta en el 2025 està inclosa a la pròrroga. Moltes gràcies,