AVÍS IMPORTANT: El pròxim dimarts 14 de desembre, a partir de les 14:00 h, la Plataforma de Contractació (backoffice) i el Portal de Contractació (frontoffice) romandran aturats per tasques de manteniment. Està previst restablir el servei el mateix dimarts 14 de desembre a les 20:00 h.

Carregant

Si us plau, esperi


018/49/21
Servei de prevenció aliè, en la disciplina de Vigilància de la Salut, per al personal de Barcelona Activa


Import sense IVA
167.578,74 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
24/de nov./2021 14:00 - 14/de des./2021 14:00

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert
No 502.736,22 EUR
85100000-0 Serveis de salut Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Proposta de criteris que depenen d'un judici de valor
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Experiència addicional del personal sanitari adscrit a l'execució del contracte
  • Preu unitari elaboració de la proposta de programació anual, memòria anual i dels protocols
  • Preu unitari examen de Salut
  • Preu unitari paràmetre antigen carcinoembrionari majors de 45 anys
  • Preu unitari paràmetre PSA homes majors 45 anys
  • Preu unitari paràmetre TSH dones majors 45 anys
  • Proposta de citació a exàmens de salut en la franja horària establerta
  • Proximitat dels establiments on es duran a terme els exàmens de salut
  • Reducció dels terminis de lliurament de documentació relacionada amb els reconeixements mèdics

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document Data de publicació
Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques (PPT)

Publicat el 19/de nov./2021

Descarregar

Plec administratiu

Plec de clàusules administratives particulars (PCAP)

Publicat el 22/de nov./2021

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud