AVÍS IMPORTANT: El pròxim dimarts 14 de desembre, a partir de les 14:00 h, la Plataforma de Contractació (backoffice) i el Portal de Contractació (frontoffice) romandran aturats per tasques de manteniment. Està previst restablir el servei el mateix dimarts 14 de desembre a les 20:00 h.

Carregant

Si us plau, esperi


073/86/21
Serveis de neteja diària a les oficines del Consorci del Besòs


Import sense IVA
30.000,00 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
23/de nov./2021 11:55 - 10/de des./2021 14:00

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert
60.000,00 EUR
90911200-8 Serveis de neteja d'edificis Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Compromís d'adscripció de mitjans personals annex 2 dels plecs
  • Compromís de subscripció d'una assegurança de responsabilitat
  • Declaració responsable en relació amb la previsió de la clàusula 7 dels plecs
  • Declaració responsable segons model Annex 1
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • A. Memòria Tècnica
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • B1. Preu Ofertat
  • B2.1 Per la contractació indefinida del netejador
  • B2.2 Per la contractació indefinida d'un especialista en vidres
  • B2.3 Per la contractació indefinida d'un especialista en vidres
  • B3. Per la formació i reciclatge del personal en matèria de prevenció de riscos laborals
  • B4.1 Lliurament d¿un equip de treball addicional
  • B4.2 Lliurament de calçat addicional
  • B4.3 Abonament targetes de transport

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document Data de publicació
Documents addicionals a publicar

Resolució aprovació licitació

Publicat el 23/de nov./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Visita Oficines Consorci

Publicat el 01/de des./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe intervenció

Publicat el 23/de nov./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Consulta i resposta 3_86-21

Publicat el 03/de des./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe d'idoneïtat

Publicat el 23/de nov./2021

Descarregar

Plec administratiu

Plecs Administratius

Publicat el 23/de nov./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Consulta i resposta 2_86-21

Publicat el 03/de des./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat

Publicat el 23/de nov./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci licitació

Publicat el 23/de nov./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe jurídic

Publicat el 23/de nov./2021

Descarregar

Plec tècnic

Plecs Tècnics

Publicat el 15/de nov./2021

Descarregar

Anuncis de licitació publicats

 • Anunci de licitació

  Publicat el 23/11/2021 a les 11:55

  Veure Anunci
Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud
C2.- "Bona tarda, Ens agradaria fer una consulta en relació al contracte de SERVEIS DE NETEJA DE LES OFICINES DEL CONSORCI TRAMITACIÓ ORDINARIA, exp. 86/21. Comporta subrogació de personal? Procedim a donar resposta a la seva consulta:
Publicada

24/de nov./2021

R1.- Veure Resposta a la Consulta 1. En relació a la subrogació, caldrà estar al contingut del conveni col·lectiu d'aplicació.
CONSULTA NÚM. 1 Empresa que realitza la consulta: LD GRUP 24 de novembre de 2021, 15:54h –info@consorcibesos.cat C1.- "Bona tarda, Tenim dos dubtes en relació a la licitació del servei de neteja a les oficines del Consorci del Besòs: 1. No trobem el llistat de subrogació. Existeix personal amb dret a subrogació?
Publicada

24/de nov./2021

R1.- Procedim a donar resposta a la seva consulta: i) Adjuntem a l'efecte quadre del personal de l'actual prestadora del servei, que ens ha enviat en els termes previstos a l'art.130 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, havent d'estar en relació a la subrogació al què s'estableixi en el seu cas en el conveni col·lectiu d'aplicació: Codi contracte Jornada al CB* Antiguitat Categoria Plusos Salari brut Anual per les tasques realitzades al CB 200 17,5 hores setmana 01-10-96 Netejadora conveni 6.884,72¿ 189 Bimensual: 8h. Semestral: 10h. 16-04-12 Especialista vidres conveni 700,43¿ 100 Bimensual: 8h. Semestral: 10h. 04-03-02 Especialista vidres conveni 722,49¿
C3.- "Benvolguts, Referent al contracte tenim diferents consultes, · És possible visitar les instal·lacions. · En el supòsit que les persones que actualment estan adscrites al contracte fossin baixa, les tasques del personal especialista podria executar-les una sola persona? · En el supòsit que les persones que actualment estan adscrites al contracte fossin baixa, continuaria la obligatorietat d'adscriure a les persones en el conveni de neteja, si la empresa contractant no està obligada? · En el supòsit que les persones que actualment estan adscrites al contracte fossin baixa, i fossin substituïdes per personal amb bonificacions fiscals, seria possible reduir el cost de personal?"
Publicada

30/de nov./2021

Procedim a donar resposta a les seves consultes: R1.- Es va penjar un avís a la plataforma conforme el dia 3 de desembre a les 12:30 h es podrien visitar les oficines. Tanmateix el proper 9 de desembre a les 9:00 h es podran visitar les oficines novament. R2.- Les persones a adscriure estan fixades a la Clàusula 7ena PCAP, incloent 1 netejador, de dilluns a divendres, de 15 a 18:30h, i 2 especialistes en vidres cada dos mesos (en cas de vidres de fàcil accés) i cada sis mesos (en cas de vidres de difícil accés). Per tant, les tasques de neteja dels vidres NO poden realitzar-se per una sola persona, essent necessari un equip de dos especialistes. R3.- En cas que el personal que actualment està adscrit al contracte causés baixa, l'adjudicatària hauria d'aportar el personal necessari per realitzar el servei (netejador/a i 2 especialistes en vidres), independentment del conveni col·lectiu que resulti d'aplicació a l'entitat adjudicatària. R4.- Tal i com s'indica en l'annex 4 dels PCAP, els costos laborals (retribucions, seguretat social i IRPF) fixats en els PCAP no poden ser objecte de baixa econòmica.