Carregant

Si us plau, esperi


001/21003673
Serveis per joves i adolescents Espai Jove Garcila

Serveis per a joves i adolescents de l¿Espai Jove Garcilaso: PIJ, Intercanviador, Projecte Musical-audiovisual i complementaris de l¿Espai Jove Garcilaso del Districte de Sant Andreu a l¿Ajuntament de Barcelona, amb mesures de contractació publica sostenible.


Import sense IVA
703.534,74 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
13/de gen./2022 00:30 - 27/de gen./2022 23:59

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert
1.407.069,48 EUR
98000000-3 Altres serveis comunitaris, socials o personals Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Annex 1 Declaració responsable (NO substitueix al DEUC)
  • Annex al DEUC
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Oferta tècnica avaluable mitjançant judici de valor
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Formació tècnica
  • Preu

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document Data de publicació
Documents addicionals a publicar

Annex 1 Declaracio responsable (no substitueix al DEUC)

Publicat el 11/de gen./2022

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex al DEUC

Publicat el 11/de gen./2022

Descarregar

Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Publicat el 26/de nov./2021

Descarregar

Plec administratiu

Plec Clàusules Administratives Particul.

Publicat el 26/de nov./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat i idoneïtat

Publicat el 26/de nov./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex Subrogacio ESPAI JOVE GARCILASO

Publicat el 26/de nov./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex Preus Públics

Publicat el 26/de nov./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret Autorització

Publicat el 09/de des./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Diligència Autorització

Publicat el 23/de des./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Documento adicional a publicar

Publicat el 11/de gen./2022

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud