Carregant

Si us plau, esperi


006/21002995
Suport tècnic i secretaria tècnica del Consell d'Innovació Pedagògica de Barcelona

Obert per la gestió del suport tècnic i gestió tasques secretaria tècnica del Consell d¿Innovació Pedagògica de Barcelona (CIP)període març 2022-març 2024.


Import sense IVA
325.000,00 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
13/de gen./2022 14:00 - 14/de febr./2022 23:59

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert
325.000,00 EUR
92500000-6 Serveis de biblioteques, arxius, museus i altres serveis culturals Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Annex 3 PCAP: Autorització AEAT i TGSS
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • Declaració responsable relativa al compliment dels drets humans i la dignitat humana
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Cas pràctic d¿organització de la jornada bianual del CIP de cara a la primavera de l¿any 2023
  • Pla de Treball amb el desenvolupament de les línies establertes en el nou projecte del Consell
  • Proposta per tal de definir el sistema de funcionament de les homologacions de les entitats
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Compromís de mantenir reunions de coordinació mensuals entre l¿empresa adjudicatària i l¿ICUB
  • Compromís de presentar un informe mensual executiu de seguiment econòmic de les despeses
  • Presentació d¿un pla de formació i promoció dirigit a les persones que executen el contracte
  • Preu ofertat

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document Data de publicació
Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat i idoneïtat

Publicat el 30/de des./2021

Descarregar

Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Publicat el 30/de des./2021

Descarregar

Plec administratiu

Plec Clàusules Administratives Particul.

Publicat el 31/de des./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret Autorització

Publicat el 31/de des./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Document subrogació del personal

Publicat el 17/de nov./2021

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud